Schimbări privind plata taxelor de eliberare a permiselor de conducere,certificatelor de înmatriculare și pașapoartelor

Autor :

Data : 6 iulie 2016

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

O dată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar. Plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de Instituția Prefectului. Subliniem că plata acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank, iar cuantumul taxelor este neschimbat.

Astfel, pentru eliberarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau altor documente de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, taxele și tarifele pot fi achitate după cum urmează:

  • în contul RO10TREZ306502601X015777, deschis pe numele Instituției Prefectului – județul Galați, CUI 3127450, la Trezoreria municipiului Galați;
  • la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din str. Domnească, nr. 102;
  • la casieriile Trezoreriei municipiului Galati, din str. Brăilei, nr. 33;
  • prin mandat poștal.

Pentru eliberarea pașapoartelor și altor documente emise de către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, taxele și tarifele pot fi achitate astfel:

  • în contul RO27TREZ306502602X015778, deschis pe numele Instituției Prefectului – județul Galați, CUI 3127450, la Trezoreria municipiului Galați;
  • la casieria Instituției Prefectului – județul Galați, str. Domnească, nr. 56;
  • la casieriile Trezoreriei municipiului Galati, din str. Brăilei, nr. 33;
  • prin mandat poștal.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. 

Conform ordonanței menționate, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent. Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal, este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal.

Menționăm faptul că se pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliul. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Articole scrise de