Primăria acordă tichete sociale cu ocazia sărbătorilor pascale

Autor :

Data : 3 aprilie 2019

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Acestea pot fi solicitate până pe 12 aprilie.

Primăria municipiului Galați acordă, cu ocazia sărbătorilor legale de Paști, ajutoare de urgență sub formă de tichete sociale, cererile de la potențialii beneficiari fiind așteptate în patru centre, până în data de 12 aprilie, de luni până joi, între orele 8.30 și 15.00, iar vineri, între orele 8.30 și 12.00.

În conformitate cu HCL nr.163/11.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele categorii de persoane pot solicita un ajutor de urgență sub formă de tichete sociale:
– pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare;
– familii cu 4 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
– familii monoparentale cu 2 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
– familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;
– persoanele adulte cu handicap gradul I, II, III;
– persoane/familii cu alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

cereri

Condiţiile care trebuie îndeplinite de persoanele/familiile care solicită ajutorul de urgenţă:
– să locuiască singure, să nu aibă susţinători legali sau alte persoane obligate prin lege la întreţinere (obligaţie legală de întreţinere, contract de întreţinere sau de habitaţie viageră, etc);
– venitul net/membru de familie să fie sub 700 lei/lună/membru de familie;
– să nu deţină în proprietate o altă locuinţă, teren în municipiul Galaţi sau în alte localităţi sau autoturism, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente;
– spaţiul de locuit să nu depăşească exigenţele minimale pentru locuinţe prevăzute în Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:
Fiecare beneficiar al acestui ajutor de urgenţă sub formă de tichete sociale trebuie să facă dovada veniturilor personale, prin întocmirea unui dosar care să cuprindă următoarele acte:
– cerere tip;
– actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;
– acte care dovedesc situația materială a solicitantului și a familiei acestuia
(cupon pensie/indemnizație/alocație/vmg, adeverință salariu și alte acte doveditoare ale venitului realizat);
– acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este cazul,(adeverință medic specialist, certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, bilet de ieșire din spital).

Valoarea unui tichet social este de 100 de lei. Anul trecut, de Paști, s-au acordat 1.276 de tichete sociale.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Articole scrise de