Primăria acordă tichete sociale cu ocazia sărbătorilor de Paște

Autor :

Data : 13 martie 2018

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Acestea pot fi solicitate până pe 23 martie.

Potrivit legislației în vigoare, în perioada 12 – 23 martie 2018, zilnic de luni până joi, între orele 8.30-15.00 și vineri între orele 8.30-12.00 pensionarii singuri sau familiile de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare, familiile cu 4 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ, familiile monoparentale cu 2 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ, familiile confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale, dar și persoanele adulte cu handicap pot solicita de la primărie ajutoare de urgență, sub formă de tichete sociale.

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulat mai multe condiții: să locuiască singuri, să nu aibă susţinători legali sau alte persoane obligate prin lege la întreţinere (obligaţie legală de întreţinere, contract de întreţinere sau de habitaţie viageră, etc.), să aibă venitul net lunar să fie sub 700 lei/lună/membru de familie, să nu deţină în proprietate: o altă locuinţă, teren în municipiul Galaţi sau în alte localităţi sau autoturism, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente iar spaţiul de locuit să nu depăşească exigenţele minimale pentru locuinţe prevăzute în Legea nr. 114/1996, legea locuinței.

Actele necesare sunt cerere tip, actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei, acte care dovedesc situația materiala a solicitantului și a familiei acestuia (cupon pensie/indemnizație/alocație/venit minim garantat, adeverință salariu și alte acte doveditoare ale venitului realizat) și acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este cazul, (adeverință medic specialist, certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, bilet de ieșire din spital).

Cererile se pot depune în următoarele puncte: Serviciul Public de Asistență Socială din strada Fraternității nr. 1, Parohia Pogorârea Sf. Duh din strada Saturn nr. FN, Centrul de Sprijin Social pentru Romi din Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25 și Asociația Filantropică Sf. Antonie cel Mare din B-dul Dunărea nr. 70.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Articole scrise de