Premieră în justiția gălățeană: proces câștigat pe înghețarea cursului CHF

Data : 9 decembrie 2017

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Majorarea dobânzii și plata unor comisioane au fost considerate și ele abuzive.

Pentru prima dată pe raza Curții de Apel Galați s-a decis, în cazul unui împrumut bancar, restituirea împrumutului făcut în franci elvețieni la valoarea de la momentul acordării creditului. De asemenea, au fost considerate abuzive majorarea dobânzii după acordarea împrumutului și obligația de plată a comisioanelor de administrare și de rambursare anticipată. Hotărârea instanței este extrem de importantă deoarece poate avea impact asupra tuturor proceselor în desfășurare cu o cauză similară.

În iulie 2008, o familie din Brăila (Antonia – Mariana și Ilie Aramă) împrumuta 43.511 CHF de la o sucursală locală a Raiffeisen. Conform clauzelor contractuale, creditul era acordat pentru o perioadă de 480 luni, cu o rată anuală a dobânzii iniţiale de 5,5 % pe an. La acea dată, cursul de schimb era de 2,16 lei pentru un franc elvețian.

Din cauza mai multor acțiuni unilaterale din partea finanțatorului cât și a dublării valorii CHF față de RON (la momentul introducerii acțiunii oscila în jurul a 4,2 lei), clienții au cerut în 2015 instanțelor de judecată să constate caracterul abuziv al mai multor dispoziții din Contractul de credit și să înghețe cursul la momentul creditării.

În opinia echipei de avocați care i-a reprezentat, plata ratelor la un curs de schimb diferit de cel din ziua în care s-a acordat împrumutul reprezenta o clauză abuzivă, din mai multe motive.

„La momentul încheierii contractului de credit în cauză, raportat la circumstanțele economice de la acel moment precum şi la capacitatea reclamanţilor de înțelegere a clauzelor contractuale şi a implicațiilor acestora pe termen lung, contractarea unui credit în CHF se prefigura a fi cea mai avantajoasă alternativă față de un credit în lei sau în euro, fapt promovat intens de sistemul bancar. Contractul de credit încheiat de părţi a fost unul standard, preformulat, fără ca beneficiarii să poată negocia vreun paragraf din el. Clienții nu puteau să prevadă o modificare radicală a cursului de schimb valutar pentru francul elveţian, cu atât mai mult cu cât francul elveţian le-a fost prezentat de agenţii băncii ca fiind una din cele mai stabile monede.

Practic, prin faptul că banca a hotărât să acorde credite în franci elveţieni, monedă străină ce se afla la o paritate scăzută faţă de moneda naţională la acel moment dat, dar care avea antecedente în privinţa creşterii acestei parităţi, a reprezentat un mecanism de captaţie a consumatorilor atraşi de condiţiile facile de creditare. În mod real ei nu ar fi contractat un astfel de credit dacă ar fi fost informaţi de instabilitatea sa valutară.

Banca nici nu a informat clienţii cu privire la instabilitatea valutară a francului elveţian şi nici nu a prevăzut în contract o clauză privind suportarea eventualului risc valutar de către ambele părţi. Dacă banca şi-a fi îndeplinit aceste obligaţii legale, reclamantul ar fi cunoscut consecinţele economice ce le-ar suporta şi ar fi putut cântări oferta în cunoştinţă de cauză.

Acest tip de comportament bancar este sancționabil și din perspectiva unor directive ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Parlamentului European, cu referință la un nivel ridicat de protecție pentru consumatorii care încheie contracte de credit pentru bunuri imobile”, se arată într-un comunicat semnat de avocata Angelica Roșu.

Clienții acesteia au mai reclamat faptul că, la data contractării, clauzele se prefigurau a fi unele avantajoase: un cuantum al dobânzii de 5,5% pe an, nefiind prevăzută obligaţia de a achita comisioane lunare, iar trimiterea din conţinutul contractului semnat la dobândă revizuibilă le-a creat speranţa că ar putea fi şi luni în care să achite o rată diminuată.

Pe parcursul derulării relaţiilor contractuale aveau să constate însă că reprezentarea condiţiilor de creditare a fost în mod evident şi intenţionat distorsionată, în realitate convenţia de credit încheiată conţinând clauze împovărătoare pentru împrumutaţi, cu un cuantum substanţial mărit, prin:

  • aplicarea unui comision lunar de administrare credit de 0,15%, deşi în contractul semnat şi în scadenţarul iniţial pus la dispoziţie, plata unui comision lunar nu a fost prevăzută;
  • prin posibilitatea ca banca să modifice în mod unilateral rata dobânzii curente, în funcţie de evoluţia pieţei financiare sau de politica de credite a Băncii;
  • prin dublarea cursului valutar al CHF cu consecințe grave asupra capacitații reclamanţilor de a-şi îndeplini obligațiile contractatule.

Cât privește dobânda, ea a crescut de la 5,5% astfel:

  • la 6,31%, conform actului adiţional din 17.09.2010;
  • la 7,76%, prin actul adiţional încheiat la data de 20.06.2012;
  • la 7,84%, prin actul adiţional încheiat la data de 16.07.2013, respectiv
  • 8,0862% prin actul adiţional încheiat la data de 12.08.2014.

Dobânda variabilă a fost majorată în mod unilateral de către bancă, deşi indicele de referinţă LIBOR a oscilat semnificativ negativ de la data la care reclamanţii au început să achite ratele lunare şi până în 2015, data introducerii acțiuni în instanță (spre exemplu, la 31.12.2008 acesta era 0,81; la 30.06.2009 era 0,51; la 31.12.2009 era 0,3383; la 31.12.2011 era de 0,0942 etc.), ratele calculate de către bancă nu au suferit diminuări în aceeaşi măsură, fiind evident dezechilibrul semnificativ creat în detrimentul reclamanţilor.

Față de aceste argumente, instanța a decis că restituirea creditului trebuie să se facă la cursul din data finanțării iar majorarea dobânzii după acordarea împrumutului și obligația de plată a comisioane  de administrare și de rambursare anticipată sunt abuzive.

În total, pentru perioada 2008 – 2015 clienții ar trebui să primească înapoi aproximativ 10.000 CHF, valoarea exactă urmând a fi stabilită de un executor judecătoresc. La acest caz a colaborat o echipă formată din avocații Angelica Roșu, Gabriela Pleșa și Isabela Amariei.

S-a mai reușit înghețarea cursului și într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Galați. În cursul acestei săptămâni, instanța de judecată a decis ca reclamanta Andreea Aida Pușcașu să restituie împrumutul luat de la banca Piraeus la paritatea din ziua acordării, la care se mai poate adăuga o marjă de cel mult 20%. În 2008, reclamanta împrumuta suma de 48.000 de CHF, pe care trebuie să o restituie în 30 de ani. Judecătorii au constatat caracterul abuziv al clauzei privind plata în valută elvețiană și au decis că ratele vor fi achitate la un curs care nu va depăși 2,785 lei/ CHF. Decizia este executorie, dar nu este definitivă, iar cazul a fost susținut de avocat Isabela Amariei.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Articole scrise de