În premieră națională, a fost lansată la Galați aplicația „Test IMM”

Data : 27 februarie 2019

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Prin această aplicație sunt evaluate costurile salariale și investițiile determinate de o modificare a legii.

În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social care a avut loc la Prefectură, preşedintele Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin Jianu, și Marian Filimon, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Galați au lansat, în premieră naţională, la Galaţi, o aplicaţie IT pentru telefonul mobil care poate crea un sistem eficient de feedback pentru Guvern sau Parlament în privinţa proiectelor de lege care privesc activitatea economică.

Proiectul intitulat „Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea secotului IMM”, cod My SMIS – 109.937, cu un buget de aproximativ 900.000 lei, a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă și a fost implementat în mai multe etape, începând din martie 2018. Principalul obiectiv al proiectului este fundamentarea şi elaborarea politicii publice alternative cu privire la evaluarea impactului iniţiativelor legislative asupra activităţii sectorului IMM-urilor.

Prin aplicaţia „test IMM”, disponibilă deja pentru telefoanele mobile, dar şi pe site-ul test-imm.ro, administratorii de IMM-uri din întreaga ţară îşi pot exprima punctele de vedere cu privire la un proiect de lege, opinii centralizate de CNIPMMR şi, ulterior, transmise legiuitorului, care ar putea, astfel, să adapteze modificarea legislativă la feedback-ul din mediul de afaceri.

Vor fi evaluate costurile salariale și investițiile pentru conformarea la o modificare legislativă

Potrivit președintelui CNIPMMR, Florin Jianu, „aplicaţia mobilă este realizată cu scopul de a derula acţiuni de cercetare primară prin intermediul unor chestionare asupra diverselor secţiuni din politica publică alternativă fundamentată anterior. Aspectul cel mai important îl reprezintă faptul că această aplicație va integra şi alte funcţionalităţi care vor permite obţinerea mai facilă a feedback-ului actorilor relevanţi pentru demersurile realizate de către CNIPMMR, chestionare, invitaţii la evenimente, dezbateri, informări, etc., pentru actele normative care afectează mediul de afaceri”.

Aplicația „test IMM” va permite accesul la feedback entităților direct afectate de aspectele diferitelor acte normative sau prevederi legislative, IMM-urile. Prin intermediul unei autentificări în cadrul aplicatiei, fiecare IMM va putea sa participe la analizele de impact și să răspundă în mod direct, rapid și facil la chestionare dedicate.

Mai mult, aplicatia conține resurse informaționale și educaționale pentru antreprenori și va transmite notificări membrilor grupului țintă cu privire la activitățile în care vor fi implicați. De asemenea, este măsurat impactul calitativ și cantitativ al elementelor investigate de la costul salarial aferent modificărilor necesare la investițiile necesare pentru conformare la diferite modificări legislative și oferă o interpretare a răspunsurilor IMM-urilor prin generarea de grafice.

Cum funcționează „test IMM”. Cazul „Ordonanței Lăcomiei”

Un exemplu pentru modul în care funcționează aplicația este testul lansat de CNIPMMR în cazul Ordonanţă de Urgenţă nr. 114/28.12.2018, celebra „Ordonanța Lăcomiei” și a HG nr. 937/2018 prin care s-a majorat salariul minim. În cadrul acestei consultări este lansat către administratorii de IMM-uri următorul chestionar:

„Test IMM: Susțineti măsurile de suprataxare a băncilor, a companiilor din energie și telecomunicații, creșterea salariului minim si limitarea activităților zilierilor?

Prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018, au fost aprobate următoarele măsuri fiscal – bugetare, cu impact asupra mediului de afaceri:
– Suprataxarea băncilor în funcţie de creşterea ROBOR: “Instituţiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, denumită în continuare taxa pe active, în situaţia în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit art. 87 alin. (2) depăşeşte pragul de 2%, denumit în continuare prag de referinţă”;
– Suprataxarea companiilor din energie cu 2% pe cifra de afaceri: “Contribuţia bănească percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceştia din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE cu avizul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză”;
– Suprataxarea companiilor din telecomunicaţii cu 3% pe cifra de afaceri: „Procentul prevăzut la alin. (1) şi (2) se stabileşte în cuantum de 3%, cu excepţia serviciilor poştale şi de curierat“;
– Salariul minim de 3.000 lei lunar pentru activitățile de construcţii și domeniile de producere a materialelor de construcţii: „Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”;
– Limitarea activităților cu caracter ocazional desfășurate de zilieri:“O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier”.“Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;”
Prin Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 s-a majorat salariul minim:
– salariul minim brut pe țară este în cuantum de 2.080 de lei (majorat de la 1.900 de lei);
– salariul minim brut pentru posturile ce necesită studii superioare, dacă angajatul are o vechime minimă de un an în domeniul studiilor respective este de 2.350 de lei.

Vă invităm să va exprimați punctul de vedere cu privire la aceste măsuri adoptate, care vor viza un număr important de salariati din mediul privat, completând chestionarul”.

Administratorii de IMM-uri își exprimă punctele de vedere în legătură cu problemele din chestionar iar opiniile lor sunt centralizate, inclusiv prin generarea unor grafice.

Foto: rntv

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Articole scrise de