Apă Canal: asociațiile nu au voie să repartizeze apă meteorică apartamentelor care au perfectate contracte individuale

Data : 14 februarie 2018

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Societatea s-a confruntat zilele acestea cu mai multe reclamații de acest gen.

În urma mai multor sesizări venite din partea consumatorilor, societatea Apă canal vine cu câteva precizări importante privind calculul apei meteorice.

Astfel, din momentul perfectării contractului individual de furnizare cu Apă Canal Galați, apa meteorică este facturată direct clientului, în baza cotei indivize a apartamentului respectiv, așa cum reiese ea din actul de proprietate. Cota indiviză aferentă apartamentului se scade imediat din suprafaţa totală a blocului, suprafață pentru care apa meteo se facturează asociației de proprietari.
Nu în ultimul rând, repartizarea pe proprietăți individuale (altele decât cele care au contracte de furnizare cu Apă Canal Galați) a cantității de apă meteorică facturată asociației este responsabilitatea reprezentanților legali ai acesteia. Prin urmare, asociația de proprietari nu are nici un temei legal să repartizeze apă meteorică pentru apartamentele care au perfectate contracte individuale de furnizare cu APA CANAL SA Galați.

Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică (comunicată de A.N.M. pentru fiecare lună a anului) cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de normele și normativele tehnice în vigoare. Tariful pentru apa meteorică este unic (același atât pentru contractele individuale cât și pentru asociațiile de proprietari), respectiv 2,52 lei/mc, TVA inclus.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Articole scrise de