Amenzi de 10.000 de lei pentru președinții asociațiilor care angajează administratori neatestați

Data : 21 martie 2019

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Pentru a rămâne în funcție administratorii vor avea nevoie de un certificat de calificare profesională.

Primăria Galați a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Consiliului Municipal privind „Aprobarea regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice/juridice care doresc sa obțină calitatea de administratori de condominii”, gălățenii interesați fiind invitați să transmită propunerile lor până pe data de 25 martie.

Prin acest regulament este pregătită punerea în practică a unor prevederi ale Legii nr.196/2018 privind Înfiinţarea, Organizarea şi Funcționarea Asociaţiilor de Proprietari şi Administrarea Condominiilor, în care se spune că la propunerea compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.

Administratorii asociațiilor de proprietari trebuie să obțină un certificat de calificare profesională

Potrivit regulamentului, administrarea condominiului se realizează de persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate, autorizate potrivit legii. Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice sau juridice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii va fi organizat şi coordonat de către o comisie numită printr-o dispoziţie a primarului municipiului Galaţi.

Practic, persoanele fizice atestate în prezent pentru funcția de administrator de bloc vor trebui să obțină un certificat de calificare profesională, dacă nu au deja unul, această condiție va fi obligatorie pentru ca administratorii să-și păstreze funcția și după intrarea în vigoare a legii. Concret, pentru obținerea certificatului administratorii asociațiilor de proprietari vor avea la dispoziție o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, adică până la 28 septembrie 2019.

„Administrator condominii”, o nouă ocupație introdusă în „Clasificarea Ocupațiilor din România”

În „Clasificarea Ocupațiilor din România” (COR) o să apară în curând ocupația de „administrator de condominii”, potrivit unui proiect de act normativ aflat acum în dezbatere publică. Ocupația trebuie introdusă pentru că administratorii au nevoie de calificarea corespunzătoare până în septembrie.

De curând, la Ministerul Muncii a fost pus însă în dezbatere un proiect de ordin cu modificări la COR prin care se urmărește și introducerea în listă a „administratorului de condominii”. Proiectul trebuie adoptat de ministru și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Proiectul va înlocui în COR ocupația de „administrator imobile” cu cea de „administrator de condominii”, cu păstrarea aceluiași cod 515303 în grupa de bază 5153 „administratori de clădiri”.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru președinții de asociații de proprietari care angajează administratori neatestați

Legea prevede sancțiuni severe pentru președinții și membrii comitetelor asociațiilor de proprietari care mențin în funcție sau angajează administratori neatestați.

Potrivit articolului nr 32, „menţinerea în funcție a unui administrator neatestat sau angajarea de către comitetul executiv, prin preşedintele asociaţiei de proprietari a unui administrator neatestat în conditiile legii atrage dupa sine aplicarea de sancţiuni contravenţionale conform articolului 102, alin. (1 ), lit.(q) din Legea nr. 196/2018”.

Potrivit articolului 102 astfel de fapte sunt pedepsite cu amenzi, însă pot fi încadrate și ca infracțiuni penale în funcție modul în care au fost săvârșite: „constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni”.

Astfel, „desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 64 al Legii 196/2018” se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Articole scrise de